Ο Θεσμός BRAVO

Ο Θεσμός Bravo δίνει έμφαση στην προώθηση ενός συστηματοποιημένου κοινωνικού διαλόγου μέσω της ουσιαστικής εμπλοκής μιας μεγάλης ομάδας συμμετεχόντων, με στόχο τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής απόψεων, διαλόγου, ενημέρωσης και ανοιχτής διαβούλευσης, καθώς και μιας ευρύτερης κουλτούρας για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Λειτουργίας και Επιχειρηματικότητας, και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας στη χώρα μας.

Ο θεσμός BRAVO είναι μια πρωτοβουλία που διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020. Δίνει έμφαση στην προώθηση ενός συστηματοποιημένου Κοινωνικού Διαλόγου μέσω της εμπλοκής όλων των κοινωνικών εταίρων (stakeholder engagement) και ολοκληρώνεται σε δύο στάδια: το BRAVO Dialogue & το BRAVO Awards.

Aπευθύνεται σε όλους του τύπους Οργανισμών, όπως:

 • Οργανισμούς  που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα
 • ΟΤΑ (Δήμους, Περιφέρειες)
 • ΜΚΟ (Κοινωνία Πολιτών)
 • Σχολεία (δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτήρια)

Στόχος του θεσμού είναι να συμβάλει:

 • στην καταγραφή των πρακτικών που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα μέσω μετρήσιμων αποτελεσμάτων που μπορούν να εφαρμοστούν  σε ένα ευρύτερο περιβάλλον.
 • στην ενίσχυση του θεσμού του Κοινωνικού Διαλόγου αφού Ενεργοί Πολίτες, Οργανισμοί Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, Θεσμικοί Φορείς, Μέσα Ενημέρωσης αποκτούν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, να αξιολογήσουν και να καταθέσουν απόψεις.
 • στη δημιουργία προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των καταναλωτών/πολιτών.
 • στην ενίσχυση της δικτύωσης και της διαδικασίας διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 • στη συνεργασία μεταξύ του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα για την ανάπτυξη δράσεων που υποστηρίζουν την Ποιότητα Ζωής και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 • στην αφύπνιση και ενεργοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • στην ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων πρωτοβουλιών που κατεγράφησαν από τους συμμετέχοντες Οργανισμούς & Φορείς.
 • στη σύνδεση των πρακτικών με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους του ΟΗΕ που προωθούν εμπράκτως τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του QualityNet εποπτεύει το θεσμό ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητά του και έχει την ευθύνη της τελικής σύστασης των διαφόρων επιτροπών αξιολόγησης.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Θεσμού έχει την ευθύνη της γενικότερης μεθοδολογίας του Θεσμού (κατηγορίες διακρίσεων, κριτήρια, διαδικασία διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, κ.α.). Η Επιτροπή αποτελείται από καταξιωμένους εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους εταιριών, επιχειρηματικών, θεσμικών φορέων καθώς και οργανισμών της κοινωνίας πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης με κατάρτιση, τεχνογνωσία και εμπειρία στα εργαλεία ανάπτυξης και υιοθέτησης πολιτικών, στρατηγικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και προγραμμάτων Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

 

Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου δε συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε κανένα στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών/δράσεων που έχουν υποβληθεί διασφαλίζοντας τον αδιάβλητο χαρακτήρα της όλης διαδικασίας του Θεσμού. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής συμμετέχουν εθελοντικά και αφιλοκερδώς στην όλη διαδικασία.

Συμμετέχοντας στα BRAVO:

 • κάνετε γνωστές τις πρωτοβουλίες του Οργανισμού σας σε ένα μεγάλο δίκτυο Ενεργών Πολιτών & Κοινωνικών Εταίρων, που αποτελείται από 150 Θεσμικούς Φορείς, 2.800 Επιχειρήσεις, 230 Κοινωνικούς Εταίρους & 22.000 Ενεργούς Πολίτες.
 • θέτετε τις πρακτικές σας σε κοινωνικό διάλογο, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τη σημασία της γνώμης του πολίτη / καταναλωτή.
 • βγάζετε χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τις κατηγορίες δράσεων που είναι πιο δημοφιλείς.
 • αποδεικνύετε τη διαφάνεια της Εταιρικής σας Διακυβέρνησης.
 • ενισχύετε το βαθμό δικτύωσης και αλληλεπίδρασης του Οργανισμού σας με άλλους Οργανισμούς, καλλιεργώντας συνεργασίες με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη καλών πρακτικών βιωσιμότητας.
 • ενδυναμώνετε την υπεύθυνη εικόνα του Οργανισμού σας.
 • οι δράσεις του Οργανισμού σας συμπεριλαμβάνονται  στην ετήσια έκθεση των πρωτοβουλιών Βιώσιμης Ανάπτυξης  (CSR/Sustainability Best Practices) που αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο, η οποία υποβάλλεται στους εθνικούς Φορείς και τον Ο.Η.Ε.

Εδώ και 10 χρόνια, ο εθνικός διάλογος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αναπτύσσει ο Θεσμός Bravo κορυφώνεται με  πολυσυλλεκτική ετήσια εκδήλωση  που περιλαμβάνει:

 • τον ετήσιο διάλογο, στον οποίο συμμετέχουν Ακαδημαϊκοί, Θεσμικοί και Κοινωνικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών,

καθώς και

 • την τελετή ανάδειξης των πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο.

Τι κάνουμε

Καταγράφουμε την ατζέντα της Βιώσιμης Ανάπτυξης
Συνεργαζόμαστε με ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Αναπτύσσουμε έναν ευρύ διάλογο με έναν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων
Συμβάλλουμε στην εξέλιξη των πρωτοβουλιών & των προγραμμάτων
Αναδεικνύουμε τις καλύτερες πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
Καλλιεργούμε κουλτούρα Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας
Bravo 2018

τελευταία νέα

Read More

είπαν για εμάς

Read More

θέλω να ενημερώνομαι