είπαν για εμάς

«Θεωρώ πως ο διάλογος ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικός διότι είχαμε την ευκαιρία ως Enterprise Greece να ανταλλάξουμε απόψεις περί κοινωνικής υπευθυνότητας με άλλους φορείς και εταιρίες και χαιρόμαστε αφάνταστα να διαπιστώνουμε ότι κάθε χρόνο όλο και περισσότερες εταιρίες συμμετέχουν στο Θεσμό Bravo Sustainability Awards και στη διαδικασία αυτή.»

χρήστος στάικος
Χρήστος Στάικος
Πρόεδρος, Entreprise Greece

«Η αυξανόμενη συμμετοχή στις δραστηριότητες του Θεσμού Bravo αποδεικνύει αφενός το μεγάλο ενδιαφέρον που εκπέμπει η ίδια η διαδικασία στις επιχειρήσεις και στη κοινωνία γενικότερα και αφετέρου το όφελος που έχουν οι επιχειρήσεις από αυτήν»

Γιάννης Μιχαήλ
Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ)

«Συμμετέχω για δεύτερη φορά στις ομάδες διαλόγου του Θεσμού Bravo. Θεωρώ πως φέτος οι επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν καλύτερα με βελτιωμένες προτάσεις και προγράμματα και πως γενικότερα βελτιώνεται η όλη φιλοσοφία της διαδικασίας αυτής η οποία οφείλει να συνδυάζει τον εταιρικό σκοπό με την μείωση των επιδράσεων που έχει μια επιχείρηση. Όσο περισσότερες είναι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Θεσμό τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα όλης της διαδικασίας»

Εμμανουήλ Βλαχογιάννης
Εμμανουήλ Βλαχογιάννης
Αντιπρόεδρος , Α’ Εμπορικού και Βιομηχανικού και Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)

«Θεωρώ πως ο διάλογος ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικός διότι είχαμε την ευκαιρία ως Enterprise Greece να ανταλλάξουμε απόψεις φορείς και εταιρίες και χαιρόμαστε αφάνταστα να βλέπουμε όλο και περισσότερες εταιρίες να συμμετέχουν στο Θεσμό και στη διαδικασία αυτή»

Βάσω Κύρκου
Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων, Entreprise Greece

«Ο σημερινός διάλογος ήταν ουσιαστικός. Καταφέραμε μέσα από αυτό το διάλογο να φωτίσουμε τις πρακτικές των οργανισμών από διαφορετικές οπτικές γωνίες, να τις κατανοήσουμε καλύτερα και στη συνέχεια να τις αξιολογήσουμε και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας»

Διονυσία Αυγερινοπούλου
Διονυσία Αυγερινοπούλου
Προέδρος, Κύκλου Βουλευτών της Μεσογείου για την Αειφόρο Ανάπτυξη (COMPSUD)

Είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε !